The Best Software  Solution For You Success
VDO แนะนำสินค้า

               วันนี้หลายท่านถามถึงระบบ Employee Selft Service [ESS] ว่าจะมาเปลี่ยนชีวิตการทำงานของฝ่ายบุคคล ( งานคิดคำนวณค่าจ้างเงินเดือน ) ได้จริงหรือ แล้วระบบนี้มันทำงานอย่างไร  ESS ถูกออกแบบมาเพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าถึงข้อมูลการทำงานของตนเอง เพื่อตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่  เช่น การบันทึกเวลาทำงาน การทำงานล่วงเวลา การขอลาหยุดงาน การขอรับสวัสดิการต่าง ๆ หากไม่ถูกต้องหรือต้องการเพิ่มข้อมูล  สามารถส่งคำร้องเพื่อขออนุมัติปรับปรุงข้อมูลให้ผู้บังคับบัญชา พิจารณาอนุมัติได้  ก่อนที่ฝ่ายบุคคลจะนำข้อมูลไปคิดคำนวณค่าจ้างเงินเดือนต่อไป   
              วันนี้ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่สนใจระบบ Employee Selft Service [ESS]  บริษัทฯ ขอนำเสนอเครื่องบันทึกเวลาทำงาน รุ่น MB40-VL และรุ่น SilkBio-101TC  ที่มาพร้อมกับโปรแกรม  Biotime 8 ซึ่งรองรับระบบ ESS ได้ลงตัวทีเดียว ใช้งานผ่านระบบ  On web  และ App Biotime 8 บนมือถือ ซึ่งถือว่าตอบโจทย์ระบบ ESS และที่สำคัญเป็นมิตรกับ User  และไม่เป็นภาระของฝ่ายบุคคล  วันนี้ทางบริษัทมีให้ทดลองใช้งานฟรี  


บริษัท เอชอาร์เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เอชอาร์เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่  55/20 หมู่ที่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี  จ.ชลบุรี โทร.038-288893 ,086-3743245 Email: [email protected],[email protected], https://www.hrm.co.th  ประกอบกิจการ จำหน่ายโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป Business Plus HRM ,โปรแกรม ขอลา&โอที&เปลี่ยนกะ ผ่านเว็บ,โปรแกรมฝึกอบรม , โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ERP, โปรแกรมบริหารค้าปลีก ค้าส่ง POS   จำหน่ายเครื่องบันทึกเวลาทำงาน  ZKTeco ระบบ สแกนลายนิ้วมือ&สแกนใบหน้า ผ่านระบบ Biotime8 ให้บริการรับฝากข้อมูลบน Clou d

ทดลองใช้โปรแกรม Biotime 8                                                                           ทดลองใช้โปรแกรม Biotime 8

MB40-VL : เครื่องบันทึกเวลารุ่นใหม่ล่าสุด  ระบบจดจำใบหน้า 

ป็นอุปกรณ์การระบุตัวตนแบบไบโอเมตริกซ์หลากหลายที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีการตรวจสอบใบหน้าด้วยนวัตกรรม Visible Light ของ ZKTeco
ด้วยอัลกอริธึมและเทคโนโลยีการตรวจสอบใบหน้ารุ่นล่าสุด ทำให้อุปกรณ์ สามารถตรวจสอบเป้าหมายได้ในระยะห่างจาก 0.3 เมตร จนถึง 2 เมตร และจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจจับพบใบหน้าได้ในระยะการตรวจจับ
ดังนั้นคุณภาพของการตรวจสอบในแง่ของความรวดเร็วและความแม่นยำในการตรวจสอบนั้นจะดีกว่าการตรวจสอบของอุปกรณ์ที่ใช้แสงที่มีความยาวคลื่นย่านใกล้อินฟราเรด(NIR) ในการตรวจสอบใบหน้ามาก

Learn more     ไม่ต้องถอดแว่นตา หรือหน้ากากอนามัย ก็สามารถบันทึกเวลาทำงานได้ เปลี่ยนสแกนนิ้วมาเป็น สแกนใบหน้า 
 
 

                                                                        HRM  Outsource Service  ON Cloud
                                                                   รับจ้างทำเงินเดือนผ่านระบบ Online
 

บริการรับทำเงินเดือนครบวงจร ที่ครอบคลุมการบริหารจัดการทั้งระบบ
     
  1. ระบบบันทึกเวลา การบันทึกเวลาทำงาน  การลาหยุด การขอโอที ด้วยเครื่องบันทึกเวลาZKTeco และตรวจสอบข้อมูลผ่านโปรแกรม  Biotime 8  ที่พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูล ได้ทุกที่ทุกเวลา เพื่อเช็คข้อมูล การขาด ลา มาสาย การทำโอที ผ่านระบบเว็บเว็บเบราว์เซอร์ในคอมพิวเตอร์  หรือบนมือถือได้ตลอดเวลา  กรณีลืมบันทึกเวลา หรือจะขอลา หรือจะขอทำโอที สามารถกระทำได้ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติตามสายบังคับบัญชา
      
2. ระบบเงินเดือน : หลังจากที่ทุกคนตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลจะถูงส่งเข้าโปรแกรมเงินเดือน  Business Plus HRM เพื่อคำนวณข้อมูลในระบบบันทึกเวลา (Time Attendance) ตามเงื่อนไขขององค์กร เพิ่มเติม เช่น ค่าอาหาร,ค่าอาหารโอที,ค่าเดินทาง,ค่าความร้อน เป็นต้น  จากนั้นระบบก็จะถูกโอนข้อมูลเข้าสู่ระบบเงินเดือน เพื่อคำนวณเงินเดือน พร้อมจะส่งข้อมูล เพื่อตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องอีกครั้ง
      3. เมื่อข้อมูลได้รับการยืนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะเตรียมข้อมูล โอนเงินผ่านธนาคาร ไปยังบัญชีของพนักงานได้ทันที
      4. เอกสารที่บริษัทฯ ดำเนินการให้ประกอบด้วย
            4.1  รายงานสรุปเงินเดือน   พร้อมพิมพ์สลิปเงินเดือน   
               4.2นำส่งข้อมูลธนาคาร และหน่วยงานราชการต่าง ๆ
               4.3  รายงานระบบบันทึกเวลา (Time Attendance) และรายงานระบบเงินเดือน     
               4.4 นำส่งข้อมูลรายงานประจำเดือน และรายงานประจำปี ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานประกันสังคม กรมสรรพากร 
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ
              4.5 รายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

                
ข้อดีของการให้ outsource ทำเงินเดือน
           
1.  ได้ใช้เครื่องมือเต็มระบบ ข้อมูลมีความปลอดภัย ไม่ต้องลงทุนซื้อซอฟแวร์  และผู้รับผิดชอบ
             2.  ข้อมูลมีความถูกต้องและแม่นยำ จาการที่พนักงานรับทราบข้อมูลด้วยตนเอง 
             4.  มีความคล่องตัวในการบริหารงานในองค์กร 
             5.  และอื่นๆ อีกมากมาย

งานรับจ้างทำเงินเดือนด้วย

Business Plus HRM & Biotime 8

ขั้นตอนการดำเนินงาน
    1. บันทึกเวลาทำงานผ่านเครื่องบันทึกเวลา ZKTeco  หรือ App Biotime 8
      2. ตรวจเวลาการทำงานผ่านระบบ Biotime 8 on web หรือ App Biotime 8
      3.
กรณีลืมบันทึกเวลา ขออนุมัติ ลืมบันทึกเวลา  การลา การทำโอที ผ่านระบบ Biotime 8 หรือ App Biotime 8
      4. ตรวจสอบข้อมูลการทำงาน พร้อมยืนยันข้อมูล ด้วยระบบ  Biotime 8
      5. ส่งออกข้อมูล จากระบบ Biotime 8 ไปยัง โปรแกรมเงินเดือน Business Plus HRM  ด้วยระบบ HRM Connect
      6. คำนวณระบบบันทึกเวลา และระบบเงินเดือน ด้วย Business Plus HRM

ราคา  39,500  บาท

Business Plus HRM

โปรแกรมบริหารระบบเงินเดือน

ซอฟแวร์บริหารงานบุคคล ประกอบไปด้วย โปรแกรมระบบเงินเดือน ระบบบริหารงานบุคคลประมวลผลเวลาการทำงานพนักงาน ระบบการลา ระบบการฝึกอบรม ระบบสวัสดิการพนักงาน ระบบเงินกู้ยืมผ่อนชำระ พัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด ทุกประเภทกิจการ เป็นลูกมือที่ไว้ใจได้ ใช้งานง่าย ประมวลผลรวดเร็ว ให้ความถูกต้องแม่นยำ 100%

        Business Plus HRM มีให้เลือก 5 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ ลาว จีน ญี่ปุ่น สามารถสลับเมนูภาษาได้
        

ราคา  1,500  บาท

Biotime 8 on web

โปรแกรมบริหารระบบบันทึกเวลา on web

Biotime 8 มาพร้อมกับระบบ Employee Selft Service ซึ่งเป็นเครื่องมือของฝ่ายบุคคลยุคใหม่ เพื่อให้พนักงานเข้ามาจัดการข้อมูลได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบ online (web Browser) หรือ App Biotime 8 บนมือถือ เช่น ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกเวลา การลาหยุดงาน การทำงานล่วงเวลา พร้อมขออนุมัติในการดังกล่าว ซึ่งผู้บริหารสามารถเข้ามาอนุมัติ ผ่านระบบ ESS ได้ทันที

ราคา 450 บาท/User

App Biotime 8

โปรแกรมบริหารระบบบันทึกเวลา บนมือถือ

เป็น App Biotime 8 ใช้งานบนมือถือ มาพร้อมกับระบบ Employee Selft Service ซึ่งเป็นเครื่องมือของฝ่ายบุคคลยุคใหม่ เพื่อให้พนักงานเข้ามาจัดการข้อมูลได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบ online (web Browser) หรือ App Biotime 8 บนมือถือ เช่น ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกเวลา การลาหยุดงาน การทำงานล่วงเวลา พร้อมขออนุมัติในการดังกล่าว ซึ่งผู้บริหารสามารถเข้ามาอนุมัติ ผ่านระบบ ESS ได้ทันที

Odoo • A picture with a caption
Odoo • A picture with a caption