Business Plus ERP ระบบบัญชีบริหารสำเร็จรูป ที่ตอบโจทย์ด้วยคุณภาพ ในราคาคนไทย
Business Plus ERP ระบบบัญชีบริหารสำเร็จรูป ที่ตอบโจทย์ด้วยคุณภาพ ในราคาคนไทย
ระบบบัญชี ERP ไม่ได้ใช้เพื่อออกบิลหรือช่วยงานฝ่ายบัญชีเท่านั้น ?
ERP เป็นเครื่องมือเพื่อผู้บริหาร
• บริหารสินค้าอย่างไรให้เพิ่มกำไร
• สั่งซื้ออย่างไรเงินไม่จม
• สั่งซื้ออย่างไรไม่ให้เสียโอกาสขาย
• A B C คิอสินค้าหมวดใด และรายการใดบ้าง
• Trend สินค้าไปในทิศใด
• สินค้าหมวดใดกำลังถดถอย
• ทำไมขายดีแต่ไม่มีเงิน
• จะปรับตัวอย่างไรกับอัตราส่วนทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงและการเติบโตทางธุรกิจ
Business Plus ERP ระบบบัญชีบริหารสำเร็จรูป ที่ตอบโจทย์ด้วยคุณภาพ ในราคาคนไทย
• ยืดหยุ่น
• ง่ายต่อการใช้
• ปลอดภัยสูง
• คาดการณ์ได้
• วิเคราะห์เยี่ยม
• พร้อมเชื่อมโยงทั้งระบบการขาย ONLINE และ ระบบบริหารการผลิตBusiness Plus MRP
• ทำให้ท่านก้าวเหนือคู่แข่ง

https://www.hrm.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท เอชอาร์เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
FB: https://www.facebook.com/hrmshop/
IG: businessplus_erp_mrp_pos
ฝ่ายขาย 086-3743245,086-3175363

#ระบบบัญชีบริหารสำเร็จรูป #businesspluserp #businessplusaccount
Business Plus ERP ระบบบัญชีบริหารสำเร็จรูป ที่ตอบโจทย์ด้วยคุณภาพ ในราคาคนไทย
Free preview
Business Plus ERP ระบบบัญชีบริหารสำเร็จรูป ที่ตอบโจทย์ด้วยคุณภาพ ในราคาคนไทย
ระบบบัญชี ERP ไม่ได้ใช้เพื่อออกบิลหรือช่วยงานฝ่ายบัญชีเท่านั้น ?
ERP เป็นเครื่องมือเพื่อผู้บริหาร
• บริหารสินค้าอย่างไรให้เพิ่มกำไร
• สั่งซื้ออย่างไรเงินไม่จม
• สั่งซื้ออย่างไรไม่ให้เสียโอกาสขาย
• A B C คิอสินค้าหมวดใด และรายการใดบ้าง
• Trend สินค้าไปในทิศใด
• สินค้าหมวดใดกำลังถดถอย
• ทำไมขายดีแต่ไม่มีเงิน
• จะปรับตัวอย่างไรกับอัตราส่วนทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงและการเติบโตทางธุรกิจ
Business Plus ERP ระบบบัญชีบริหารสำเร็จรูป ที่ตอบโจทย์ด้วยคุณภาพ ในราคาคนไทย
• ยืดหยุ่น
• ง่ายต่อการใช้
• ปลอดภัยสูง
• คาดการณ์ได้
• วิเคราะห์เยี่ยม
• พร้อมเชื่อมโยงทั้งระบบการขาย ONLINE และ ระบบบริหารการผลิตBusiness Plus MRP
• ทำให้ท่านก้าวเหนือคู่แข่ง

https://www.hrm.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท เอชอาร์เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
FB: https://www.facebook.com/hrmshop/
IG: businessplus_erp_mrp_pos
ฝ่ายขาย 086-3743245,086-3175363

#ระบบบัญชีบริหารสำเร็จรูป #businesspluserp #businessplusaccount